Adatvédelmi tájékoztató, Felhasználási szabályzat és Általános szerződési feltételek

 

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató és szabályzat célja, hogy www.nerella.hu honlap adatvédelmi és adatkezelési alapelveit rögzítse.

www.nerella.hu adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelek folyamatosan elérhetőek a www.nerella.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely változásokról olvasóit kellő időben értesíti.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, kérjük írja meg a kapcsolat(kukac)nerella.hu e-mail címre és arra készséggel válaszolunk.

www.nerella.hu honlap adatkezelője Tóth Nerella (továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban foglaltaknak. Az adatkezelő adatait egy későbbi pontban részletezzük.

Az alábbiakban ismertetjük a www.nerella.hu oldal adatkezelési tájékoztatóját.

2. A weboldalunk címe: https://www.nerella.hu.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Az adatkezelés célja szolgáltatás/ok nyújtása, ennek körében a felhasználó azonosítása, tájékoztató hírlevelek küldése, mely esetenként marketing célú üzeneteket (új, vagy kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóakat) is tartalmazhat; ügyféligények és ügyfélelégedettség felmérése. Előadásokon és online programokon való részvétel, tapasztalatok megosztása és a programokhoz kapcsolódó tájékoztatás. Megrendelési lehetőség, az ahhoz kapcsolódó szerződés létrehozása, tartalmáról való tájékoztatás és az online és személyes programokon való részvétel, ill. szolgáltatás igénybevétel teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás. Az online programokon résztvevő személy által az online felületre feltöltött fénykép ill. videó esetén a felhasználó azonosítása és beszámolóinak, visszajelzéseinek, tapasztalatainak követése, és a felhasználó beleegyezésével marketing célra történő felhasználása.

3.2. Az adatkezelő a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeli. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a weboldalon és ahhoz kapcsolódoan nyújtott szolgáltatásokhoz és szolgáltatókhoz tartozó adatkezelési elveket.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció és a www.nerella.hu szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart, illetve a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos adatokat a szerződés megszüntetése után 5 évig őrizzük meg. A személyes adatokat – amennyiben annak kezelését nem jogszabály írja elő (pl. számviteli jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettségek) – azok visszavonásakor haladéktalanul töröljük. A csoportosan végzett programok, előadások felvételeinek anyagát, amelyekben a résztvevő írásbeli, hangi és/vagy képi módon interaktívan részt vesz, szintén határozatlan ideig tároljuk. Az egyéni beszélgetések felvételeit, amelyeket elérhetővé teszünk a résztvevő számára privát hozzáféréssel, a résztvevő kérésére bármikor töröljük.

5. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció, jelentkezés, vásárlás, konzultációs időpontfoglalás illetve kapcsolati űrlap során megadott személyes adatok, valamint a hang- ill. videófelvételek tartalma.

Név, Email cím, Telefonszám, Számlázási adatok: Számlázási név, Számlázási cím, Online alkalmazáson keresztüli elérhetőség (Skype név vagy Skype email cím, Messengeren használt név, illetve Viberhez, FaceTimehoz, WhatsApp-hoz vagy Zoom-hoz használt elérhetőség (pl. telefonszám vagy személyes Meeting ID), a konzultáció célja és életkor, a megtalálás helye/módja, a programokkal és azok tartalmával kapcsolatos célok és tapasztalatok, ill. a felvételre kerülő programok és konzultációk teljes tartalma.

PayPal-es fizetés esetén

Név, E-mail cím, PayPal fizetéshez vagy fiókhoz szükséges banki információk (számlázási név, cím, telefonszám, bankkártya adatok)

Utalásos fizetés esetén

A befizető neve, a használt bankszámla száma és a megjegyzés rovat tartalma.

Az online termékek (Tudatosság Webináriumok ill. online workshopok, programok) használatakor a felhasználó által feltöltött fénykép, videófelvétel ill. a program során beküldött szöveges tartalom egyéni nyilatkozatokkal és személyes tapasztalatokkal.

A www.nerella.hu/visszajelzesek oldalon megadott személyes adatok

Aki a www.nerella.hu/visszajelzesek oldalon üzenetet küld be, az beleegyezik abba, hogy üzenete közzétételre kerüljön a weboldalon a többi visszajelzés között.

www.nerella.hu az adatkezelés során megőrzi:
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információkhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően. Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti: kapcsolat(kukac)nerella.hu .

Szerződéskötés

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő vagy űrlap kitöltése után a szolgáltatás kifizetésének a Paypal rendszerén keresztül történő végrehajtásával, vagy utalásos fizetés végrehajtásával jön létre.

A szerződést Tóth Nerellával kötöd meg, címe: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A.

Jelenleg az alábbi fizetési módok érhetőek el: Paypal ill. utalásos fizetés.

Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel (recurring / preapproved payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat a megrendelést követően vagy a Paypal rendszere vonja le automatikusan minden hónapban vagy pedig az előfizető személyes banki megbízásával történik. Az előfizetést bármikor le lehet mondani. A Paypal használata ingyenes, de esetenként, például ismétlődő fizetés esetén Paypal felhasználói fiókot kell létrehozni.

A megrendelések elküldésével a megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az intenzív program megkezdésének időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát. Az online elvégezhető programok megrendelésének esetén nincs elállás, mert a tartalmak a díj kifizetését követően teljes vagy részleges mértékben azonnal elérhetőek.

A felhasználó a szerződéskötéstől kezdve felelős az általa használt, Tóth Nerella által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó online felületekre történő belépési kódok, felhasználói nevek, email címek ill. a hozzájuk kapcsolódó jelszavak és a fentiekhez kapcsolódó online tartalmak kizárólag magáncélú felhasználására, hacsak a felhasználó és Tóth Nerella között más megegyezés nem születik. Felhasználó a jelen Adatvédelmi tájékoztató, Felhasználási szabályzat és Általános szerződési feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy a fenti belépési információkat más személyekkel nem osztja meg, felelősen kezeli, tehát csak egyéni célra használja fel és saját magán kívül senki másnak nem teszi elérhetővé az általa megvásárolt szolgáltatások, termékek tartalmát, amelybe beletartozik minden írásos, képi-, hang- ill. videóanyag is, amely Tóth Nerella szellemi termékének minősül, valamint a Tóth Nerella által szervezett programok további résztvevőinek személyesen elérhetővé tett szöveges, képi, hang- ill. videó anyagai, hacsak a tartalmak szerzőivel ill. Tóth Nerellával más megegyezés nem születik.

Konzultáció lemondása

Az előre egyeztetett konzultációs időpontodat lehetőség van módosítani. Ennek feltétele, hogy legalább 24 órával a megbeszélt időpont előtt írásban jelezni kell a kapcsolat(kukac)nerella.hu címen, hogy a kliens másik időpontot szeretne vagy pedig az időpont-visszaigazoló emailben található linkre kattintva törölhető a meglévőt választhat újabb időpontot. Amennyiben az egyeztetett időpont előtt 24 órán belül, vagy nem írásban illetvően a visszaigazoló emailben található módokon történik az időpont lemondása, úgy a konzultációs díjat ki kell fizetni.

Jelszóval védett anyagok ingyenes hozzáférése

A www.nerella.hu weboldal jelszóval védett anyagai ill. azoknak egyéb felületeken elérhető, szintén jelszóval védett, Tóth Nerella által biztosított feltöltései egyes esetekben ingyenesen, tehát pénz befizetés nélkül is elérhetőek egyedi esetekben. Ennek feltételeiben Tóth Nerella személyenként állapodik meg a felhasználókkal.

A felhasználó a Tóth Nerella által biztosított, jelszóval védett, de ingyenes hozzáférés kezdetétől felelős az általa használt, Tóth Nerella által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó online felületekre történő belépési kódok, felhasználói nevek, email címek ill. a hozzájuk kapcsolódó jelszavak és a fentiekhez kapcsolódó online tartalmak kizárólag magáncélú felhasználására, hacsak a felhasználó és Tóth Nerella között más megegyezés nem születik. Felhasználó a jelen Adatvédelmi tájékoztató, Felhasználási szabályzat és Általános szerződési feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy a belépési információkat más személyekkel nem osztja meg, felelősen kezeli, tehát csak egyéni ill. Tóth Nerellával történő megegyezés szerinti célra használja fel és saját magán kívül senki másnak nem teszi elérhetővé az általa megvásárolt szolgáltatások, termékek tartalmát, amelybe beletartozik minden írásos, képi-, hang- ill. videóanyag is, beleértve az anyagokról gépírással vagy más egyéb módon elkészített, más formátumú anyagokat, a felhasználó vagy más által feldolgozott anyagot is, amely Tóth Nerella szellemi termékének minősül, valamint a Tóth Nerella által szervezett programok további résztvevőinek személyesen elérhetővé tett szöveges, képi, hang- ill. videó anyagai, hacsak a tartalmak szerzőivel ill. Tóth Nerellával más megegyezés nem születik.

Az oldal tulajdonosa: Tóth Nerella

Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A.

E-mail cím: kapcsolat(kukac)nerella.hu és szamlazas(kukac)nerella.hu

Weboldal: www.nerella.hu

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1. Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalmat, és ezek az adatok felhasználhatóak legyen a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

A weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltató:
Kajabi, LLC
Székhely: 15495 Sand Canyon Ave Suite #300, Irvine, California, 92618 USA, 92606
E-mail: [email protected]

A www.nerella.hu weboldalon a Kajabi rendszerén belül történő minden nemű aktivitásra és információbevitelre illetve tárolásra is ezen irányelvek vonatkoznak, beleértve Tóth Nerella programjaira való jelentkezést, regisztrációt, a hírlevelekre és értesítőkre történő feliratkozást, a kapcsolattartási információkat, a weboldalra történő bejegyzések bármely formátumú tartalmát, a videó- ill. hangfelvételek teljes anyagát is.

Kajabi adatvédelem, adatkezelés, szolgáltalási feltételek, és további szabályzatok: https://kajabi.com/policies

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (General Data Protection Regulation - GDPR) 27. cikkelyének megfelelően, a Kajabi LLC., az Európai Adatvédelmi Hivatalt (European Data Protection Office - EDPO) jelölte ki GDPR képviselőjévé az EU-ban. A GDPR-ral kapcsolatban az EDPO-val a következő elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

[email protected]
www.edpo.brussels/contact
Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brussels, Belgium

GOOGLE ANALITIKA ANONYMISZTETT IP-RAL (GOOGLE INC.)

A Google Analytics a Google Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználja az alkalmazás alkalmazásának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységeiről szóló jelentések készítésére és a többi Google szolgáltatással való megosztására.
A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.
A Google Analytics ezen integrációja névteleníti az IP-címedet. Úgy működik, hogy rövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más szerződő államokban. Csak kivételes esetekben küldjük el a teljes IP-címet a Google szerverére, és rövidíteni fogjuk az Egyesült Államokon belül.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok.

Ha hozzászólást teszel a honlapon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi céljaidat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi Irányelvek – Letiltás - Adatvédelmi védelem résztvevője.

YOUTUBE VIDEO WIDGET (GOOGLE INC.)

A YouTube a Google Inc. által nyújtott videotartalmak vizualizációs szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy az Alkalmazás video tartalmat foglaljon az oldalába.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek illetve YouTube privacy policy Adatvédelmi védelem résztvevője.

FACEBOOK ADS CONVERSION TRACKING (FACEBOOK, INC.)

A Facebook Hirdetések konverziókövetése a Facebook, Inc. analitikai szolgáltatása, amely a Facebook hirdetési hálózatából származó adatokat összekapcsolja a jelen alkalmazásban végrehajtott műveletekkel.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi védelem résztvevője.

PIXELYOURSITE

A PixelYourSite implementálja a Facebook pixelkövető kódját. A Facebook Pixel a Facebook hirdetésekhez és a Facebook Analyticshez használható. Minden Facebook felhasználó szabályozhatja hirdetései beállításait innen: Beállítások. A "Hirdetők, akikkel kapcsolatba lépett"  alatt van egy olyan lap, amelynek neve "A webhely vagy alkalmazás, melyet használ", ahol megtekintheti azokat a hirdetőket, akiknek hirdetései jelenleg azért érkeznek, mert meglátogatta webhelyüket vagy alkalmazásukat, amely Facebook technológiát használ. Ezek alapvetően a Facebook Pixel által küldött adatok. 

YOUCANBOOK.ME

A konzultációs időpont online foglalási rendszer felülete. Segítségével az időpont foglalás, módosítás és lemondás is online végezhető el. Mind a foglalásról, mind a meglévő foglalás módosításáról illetve annak lemondásáról visszaigazoló emailt is küld a rendszer az időpont foglalásakor megadott email címre illetve továbbítja az adatokat a nerella.hu weboldal kezelőjének.

Konzultációs időpont foglalás során begyűjtött adatok jellege:

Név,
Elérhetőségi információk,
Naptár információk,
Időpont foglalási információk,
Foglalási űrlap információk: Név,
Email cím,
Telefonszám,
Online alkalmazáson keresztüli elérhetőség (Skype név vagy Skype email cím, Messengeren használt név, illetve Viberhez, FaceTimehoz vagy WhatsApp-hoz használt elérhetőség, pl. telefonszám, Zoom személyes Meeting ID),
A konzultáció célja és életkor,
A megtalálás helye/módja.

A konzultációs online időpont foglalási rendszerre és az ott begyűjtött adatokra vonatkozóan a harmadik fél, a youcanbook.me Adatvédelmi Irányelvei és Felhasználási feltételei vonatkoznak.

KAJABI EMAIL KÜLDÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI RENDSZERE ILL. AZ ONLINE PROGRAMOK FELÜLETE 

A Kajabi egy hírlevélküldési és feliratkozási szolgáltatási rendszert is működtet. Egyes programokra és szolgáltatásokra való jelentkezéshez, a programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítések közléséhez, illetve hírlevél és esemény tájékoztató jellegű, valamint a tudatosság témájában támogató tartalmakat tartalmazó levelek küldéséhez használjuk. Minden feliratkozó illetve jelentkező részére tájékoztatókat, emlékeztetőket, ill. hírleveleket küldünk. A Kajabi Adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg.

A jelentkezések és feliratkozások során begyűjtött adatok jellege:

Név,
Elérhetőségi információk,
Jelentkezési és feliratkozási űrlap információk
Már neve alatt lévő bankkátyával fizetés esetén a kártyatulajdonos neve és email címe, hogy ha szükséges, el tudjuk érni.

Az online programok használata során begyűjtött adatok jellege: Az online termékek (Tudatosság Webináriumok ill. online workshopok) használatakor a felhasználó által feltöltött fénykép, videófelvétel ill. a program során beküldött szöveges tartalom egyéni nyilatkozatokkal és személyes tapasztalatokkal. Célja a résztvevő beazonosítása, illetve tapasztalatainak, visszajelzéseinek követése, és a felhasználó beleegyezésével marketing célra történő felhasználása.

Zoom

A Zoom egy számítógépre ill. okos telefonra letölthető alkalmazás egyéni és csoportos hívásokhoz, webináriumokhoz és egyéni ill. csoportos üzenetváltáshoz. Amennyiben a felhasználó csatlakozik a Tóth Nerella által nyújtott online vagy személyes szolgáltatásokhoz és igénybe veszi az alkalmazás használatát, egyúttal beleegyezik, hogy választhatóan, a telefonján jóváhagyva írásos üzeneteket, videókat ill. képeket fogadjon ill. küldjön Nerellának személyesen ill. azon csoportba, amelynek tagja.

A Zoom-os kapcsolattartásra ill. beszélgetésre való regisztráció, valamint a Zoom használat során begyűjtött adatok jellege: Az online termékek (Tudatosság Webináriumok, online workshopok ill. egyéni és csoportos írásban ill. videókonferencia formájában történő beszélgetések, előadások ill. konzultációk) használatára történő regisztrációkor megadott név és email cím, valamint a fenti termékek és a Zoom használatakor a felhasználó által feltöltött fénykép, videófelvétel, beküldött szöveges tartalom egyéni üzenetekkel (Zoom Chat), nyilatkozatokkal és személyes tapasztalatokkal, ill. élő online találkozó (Zoom Meeting vagy Webinar) során történő felvétele a képpel ill. hanggal történő részvételnek. Célja a résztvevő beazonosítása, illetve tapasztalatainak, visszajelzéseinek követése, az előadások és beszélgetések oktató jellegű megosztása az online programok felületén és a felhasználó beleegyezésével marketing célra történő felhasználása.

A felhasználó a Zoom alkalmazáson ill. böngészőn keresztüli használatával beleegyezik, hogy adatait ill. az általa feltöltött, megosztott, ill. online jelenlétével elérhetővé tett tartalmat Tóth Nerella a fentiek szerint felhasználja.

A Zoom Adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg.

Dropbox

A Dropbox (www.dropbox.com) oldalán keresztül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. A Dropbox Adatvédelmi irányelvei és Felhasználási feltételei.

6.2. Mely harmadik féltől kapunk adatokat

A tagsági regisztrálással és az ott begyűjtött díjakkal kapcsolatos adatokra vonatkozóan a harmadik fél, úgy mint a PayPal Adatvédelmi Irányelvei vonatkoznak.

A tagság kezeléséhez szükséges adatok gyűjtése a PayPal által

Vásárláskor összegyűjtjük nevét, e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát. Ez az információ arra szolgál, hogy beállítsa fiókját webhelyünkre. Ha a fizetés befejezéséhez átirányítja a helyszíni fizetési átjárót, akkor ezeket az adatokat ideiglenes munkamenetváltozóként tárolhatjuk, hogy beállíthassuk a fiókját, amikor visszatérünk webhelyünkre.

A Pénztárnál felvehetjük a számlázási címet és a telefonszámot is. Ez az információ a bankkártya igazolására szolgál. A számlázási címet és a telefonszámot a webhelyünk mentheti, hogy előkészítse a fizetési űrlapot a jövőbeli vásárlásokhoz, és így kapcsolatba léphet velünk, ha szükséges a megrendelés megvitatására.

Kijelentkezéskor felvehetjük a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot is. Ezt az információt a fizetési átjárón keresztül továbbítjuk a vásárlás feldolgozásához. A bankkártyaszám utolsó négy számjegyét és a lejárati dátumot a webhelyünk menti referenciaként való felhasználásra, és e-mailt küld Önnek a sikeretelen havidíj leemelésről.

A bejelentkezéskor cookie-kat használunk a webhelyünk egyes tevékenységeinek nyomon követésére, beleértve a bejelentkezéseket, a látogatásokat és az oldalnézeteket.

A Kajabi rendszerén gyűjtjük be a számlázási és kapcsolattartási adatokat (név, számlázási cím, email cím, telefonszám).

Tóth Nerella KATA-s egyéni vállalkozóként az új törvények alapján 2022. szeptember 1-től CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK felé tud szolgáltatni – kiállítani számlát. Számlát elektronikusan küld a vásárláskor megadott email címre.

A Kajabi rendszere biztosítja a hírlevél feliratkozási és jelentkezési adatok egy részének begyűjtését.

Webinárium és Online Meeting formában történő tartalom szolgáltatás.

ZOOM

A Zoom egy felhőalapú online videóközvetítő technológia.

Webináriumok, online programok és egyéni konzultációk

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név
 • Az adatkezelés célja: az igényelt webináriumon való részvétel, valamint a webinárium felvételéhez történő hozzáférés
 • Kit érint pontosan: aki az adott webináriumon, illetve Meeting-en élőben részt vesz
 • A Webinárium illetve Meeting során az élő adásban a chat ablakban hozzászólás esetén a többi résztvevő is láthatja a hozzászóló nevét, hozzászólását, illetve a keresztnév és a hozzászólás hangosan is beolvasásra és az adás felvételén rögzítésre kerülhetnek. Ha a résztvevő engedélyezi a kamera ill. mikrofon bekapcsolását, akkor látható és hallható is lehet az élő esemény ideje alatt minden résztvevő számára. Az élő adásokról készült felvételeken a mikrofonnal résztvevők hangja és kamerával résztvevők képi anyaga rögzítésre kerül és a weboldal felületén a felvételekhez hozzáférő webináriumi tagok számára hallható és látható lesz.
 • Az élő webináriumhoz ill. meetinghez szükséges információk a weboldalon történt bejelentkezést követően a webinárium felületén találhatóak, illetve emailben elküldésre kerülnek az aktuális programokról, szolgáltatásokról szóló tájékoztatással együtt az éppen következő webináriumot, online programot megelőzően a felhasználó számára, ha ezek fogadásába a felhasználó beleegyezik a www.nerella.hu weboldal felhasználói fiókon belül történő beállításoknál.
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig
 • Adatfeldolgozó: Zoom Video Communications, Inc. - Adatkezelési információk és Adatvédelmi irányelvek: https://zoom.us/privacy

 

BILLINGO - Billingo Technologies Zrt.

A vásárlásokat követő számlázást a https://www.billingo.hu/ segítségével végezzük.

A Billingo tevékenysége során gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok továbbá egyéni cégek és vállalkozók, őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek, valamint egyéb számla kibocsátására jogosult jogi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére biztosít díjmentesen elérhető, valamint díjfizetéses felhő alapú számlázási szolgáltatást a https://www.billingo.hu/ weboldalon elérhető „Billingo” elnevezésű szoftver által.

A számlák kiállítása során a vásárló nevét, email címét, lakóhelyét, adószámát, telefonszámát és rendelési tételét, valamint a számlára kerülő megjegyzéseket rögzíti, mely felvitt adatok tartalmazhatnak különleges adatokat is.

A Billingo a kiállított számlákon szereplő adatok tekintetében, mint adatfeldolgozó jár el, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő adattovábbítást intézi.

A Billingo Adatkezelési Tájékoztatója:
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

6.3. Harmadik fél nyomonkövetése

Ezen adatvédelmi irányelvek átláthatóságának növelése érdekében úgy véljük, hogy fontos számunkra, hogy tájékoztassuk Önt, hogy harmadik fél vállalatai és szervezetei meg tudják-e szerezni és nyomon követni a személyazonosításra alkalmas információkat weboldalunkon keresztül.

A Google és más, az alábbiakban felsorolt weboldalak nyomon követhetik Önt "ezen a webhelyen", miközben szolgáltatásaikat a közösségi média használati elemzésére, viselkedéskövetésre és az infrastruktúra fejlesztésére használják.

A Google részt vesz a NIA opt-out programban. A linket már nem követheti a Google és a Google tulajdonai, például a Google Plus.

A következő webhelyeken is elolvashatja adatvédelmi irányelveiket, és hogy hogyan követhetik nyomon az egyéneket az interneten:

6.4. Kapcsolódás egyéb honlapokhoz

A www.nerella.hu linkeket tartalmazhat más hasonló érdeklődési körbe tartozó és releváns weboldalakra mutatva. Azonban, miután ezeket a hivatkozásokat a webhelyünk elhagyására használja, meg kell jegyeznünk, hogy nincsen semmilyen fennhatóságunk a többi webhelyen.

Ezért nem vagyunk felelősek a személyes adatok védelméért, amelyeket Ön az ilyen webhelyek látogatása során ad meg, és ezek az oldalak nem tartoznak az adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá.

Óvatosan kell eljárnia, és nézze meg a kérdéses weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A felhasználó hozzáféréshez való joga
Az adatkezelő a felhasználó kérelmére, annak benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton tájékoztatást ad az általa kezelt, érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az esetleges adattovábbításokról (kiknek milyen célból kerülnek továbbításra az adatai).

7.2. A helyesbítés joga
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak javítását kérni.

7.3. Törléshez való jog
A felhasználónak jogában áll – a jogszabály alapján előírt adatkezelések kivételével - személyes adatainak törlését kérni.

7.4. Tájékoztatáshoz való jog
www.nerella.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR 13. és 14. Cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. Cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vag jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

7.6. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

7.7. Visszavonás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. Hozzászólások, élő adásra beküldött kérdések és a programok végzésének mértéke

Amikor a látogatók észrevételeket hagynak a webhelyen, összegyűjtjük a megjegyzések formában megjelenített adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző felhasználói ügynököt, hogy segítsenek a levélszemét észlelésében.

Miután jóváhagyta a megjegyzést, a neve, a megjegyzése és a profilképe is látható lehet a nyilvánosság számára a megjegyzésével összefüggésben.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A webinárium adásokra beküldött kérdéseket a honlap rendszergazdái látják, a nyilvánosság előtt ezek rejtve vannak. A webináriumokon ezen kérdések felolvasásra kerülhetnek a beküldő keresztvevével együtt, hacsak nem kéri külön a beküldő, hogy neve maradjon ismeretlen a nyilvánosság előtt.

A webináriumok és egyéb programok felvételeinek és bejegyzéseinek tartalmának elvégzési mértékét a honlap rendszergazdái láthatják minden résztvevőre vonatkozóan.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

9. Média

Ha képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a beágyazott helyadatokkal (EXIF GPS) történő feltöltésüket. A weboldal látogatói letölthetik és kivonhatják a helyadatokat a weboldalon található képekből.

10. Tartalmazott tartalom más honlapokról

Az ezen a webhelyen található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (például videókat, képeket, cikkeket stb.). Más webhelyek beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, használhatják a cookie-kat, beépíthetnek további külső követést, és nyomon követhetik a beágyazott tartalmakkal való interakciókat, beleértve a beágyazott tartalmakkal való kölcsönhatás nyomon követését, ha van fiókja, és bejelentkezett az adott webhelyre.

11. Cookie-k (Sütik)

A www.nerella.hu oldal sütiket (angolul: "cookie") használ, használatuk megkönnyítése, valamint biztonsága, a honlapokon végzett tevékenység nyomon követése, releváns tartalmi ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítése érdekében.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében vagy a készülékén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben.

A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül vannak olyan sütik, amelyeket az adott honlap üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül.

A www.nerella.hu által alkalmazott sütik leírása

A Honlapokon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek alapműködést biztosító, statisztikai ill. hirdetési célú sütik. A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

 

Az alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, nélkülük a Honlap kényelmes használata nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a Honlap használatáról.

Az alapműködést biztosító sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a honlap böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. Azokat a böngésző beállításoknál utólag lehetséges törölni.

 

Statisztikai célú sütik

Ezek a sütik a honlapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy az adott honlap üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott honlapot.

Ezek a sütik sem azonosítják a látogatókat, az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek stb.

A statisztikai célú sütik között is megkülönbözettünk állandó és munkamenet sütiket, aszerint, hogy mennyi ideig tárolódnak azok a látogató böngészőjében ill. eszközén.
A statisztikai célú sütik a felhasználó eszközein egy adott honlap böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. Azokat a böngésző beállításoknál utólag lehetséges törölni.

 

Hirdetési célú sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a honlapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel, a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.

A hirdetési célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni.

 

Social media sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, a Honlapokon használt Social media szolgáltatások biztosítása a látogató számára pl.: amikor a látogató a Honlapról tartalmat oszt meg a Facebookon, YouTube-on vagy egyéb Social média szolgáltatáshoz kapcsolodó felületen, vagy összekapcsolja a fiókját közösségi tartalmakkal, vagy amikor a Social media szolgáltató által biztosított kiegészítő programokon, software-eken keresztül a Social media szolgáltató által tárolt tartalmak jelennek meg az oldalainkon. A Social media szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyüjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a Social média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a Honlapon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel, mindezt pedig a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.

A Social media célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni.

 

Az alkalmazott sütik leírása

A harmadik felek által alkalmazott sütikről a felhasználók ezen szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak.

Google Adsense

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/cookies

Youtube

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Kajabi

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://kajabi.com/policies/privacy#use-of-cookies

 

Más, a www.nerella.hu-val szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fentieken túlmenően a www.nerella.hu -val szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a honlapon, a www.nerella.hu-tól függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik személyek által elhelyezett sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a www.nerella.hu semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségét kizárja.

 

Hogyan ellenőrizhetők és módosíthatók a süti beállítások?

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek a beállítások általában megváltoztathatók. A beállítások megváltoztatásával a sütik automatikus elfogadása megakadályozható, ill. beállítható, hogy a böngésző minden egyes alkalommal felajánlja a látogató számára választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütik használatát.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Egyebek

Bármilyen a sütik felhasználásával folytatott adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az oldal tulajdonosa a kapcsolat(kukac)nerella.hu e-mail címen.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelők kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Felelősségvállalás

Bármely Tóth Nerella által szervezett ill. vezetett online ill. személyes programon való részvétel a résztvevő saját felelősségére történik. Nerella nem diagnosztizál és nem gyógyít. A programokon történő részvételnek, ill. az online anyagokhoz történő hozzáférésnek, valamint a vásárlásoknak a feltétele a 18 éves kor betöltése ill. szülő vagy gondviselő írásos jóváhagyása.

Ha a jelentkezőnek komoly problémái vannak, pszichológiai, pszihiátriai kezelésre van szüksége, vagy ha ilyeneken vesz részt, illetve gyógyszereket szed ezen problémákra, akkor kérjünk, hogy egy szakemberrel kezeltesse magát, és csak saját felelősségre, és csak akkor vegyen részt Nerella programjain, ha ilyen szempontból már egészséges.

„ITT és MOST Nerellával” Facebook nyereményjáték szabályzat

A. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az ITT és MOST Nerellával Csoport által kezelt, karbantartott  Facebook oldalon futó Üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alább felsorolt feltételekkel.

B. Kik vehetnek részt a játékban?

 •  
 •  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki
  beazonosítható FB profillal rendelkezik. (továbbiakban: Játékos) 
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
  Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a
  nyereményre, a játékfelhívás szerint kell eljárnia
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
  fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni,
  illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
  Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
  vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

C. A játék időtartama, menete, sorsolás

 • A játék időtartama/sorsolás időpontja: Minden esetben az Üzenőfalon meghirdetett
  nyereményjátékban kerül rögzítésre.
 • Sorsolás: Nyertesek kiválasztása az Üzenőfalon meghirdetett nyereményjátékban kiírásra
  kerül (pl.legtöbb like-t kapó bejegyzés). Amennyiben a játékhoz véletlenszerűen választás
  szükséges (pl. hozzászólók között sorsolunk), abban az esetben gépi sorsolással, a
  https://www.randomresult.com/num.php alkalmazás segítségével sorsolunk.
 • Pótnyertest nem sorsolunk

D. Eredményhirdetés/ Nyertesek értesítése

 • Eredményhirdetés határideje a sorsolásra megjelölt időpontot követő nap éjfél.
 • A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
  nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.
 • Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a
  nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező
  kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
 • Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
  közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban,
  jogosulatlanná válhat nyereményére. 

E. Nyeremények, nyertesek

 • A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
  - ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  - ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
  - ha bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
  - jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 • A Nerella által felajánlott, bármilyen Nerella által szervezett programon való részvételeket tartalmazó nyeremények felhasználásakor nyertes megismeri, és elfogadja a www.Nerella.hu weboldalhoz tartozó Adatvédelmi Tájékoztató, Felhasználási Szabályzat és Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

F. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.

G. Nyeremények átvétele

 • A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben, vagy e-mailben vagy telefonon
  egyeztetjük
 • A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
  tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
  Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

H. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

I. Adatkezelés és adatvédelem

 • Tájékoztatás:
  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy
  adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen
  szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos
  egyeztetésre  használjuk.
 • A Játék résztvevőinek adatait a Szervező az ebben a pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem
  kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig kezeli.
 •  Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy
  amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes
  adatait (név, e-mail cím, postacím) a Szervező a nyeremény átadása céljából kezelje. 
 • A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra
  használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
  amennyiben az aktuális Üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő
  regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 J. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen
vesznek részt a nyereményjátékban. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a
Játékból.

 K. Vegyes rendelkezések

 • A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására. 
 • A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről.
 • Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli,
  illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz 

 

12. Az adatkezelő adatai

Név: Tóth Nerella

Székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A.
Email cím: kapcsolat(kukac)nerella.hu és szamlazas(kukac)nerella.hu

Az adatkezelővel a kapcsolat(kukac)nerella.hu és a szamlazas(kukac)nerella.hu e-mail címen léphet kapcsolatba.

Az Adatkezelő felelőssége az Adatkezelő oldaláról más weboldalra mutató, illetve más weboldalakról az oldalra mutató külső linkekhez kapcsolódóan, azok adatkezelési gyakorlatára nem vonatkozik, azért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

13. Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

A lehetséges vagy valós adatkezelési sérelmekkel kapcsolatban, úgy mint belső jelentési rendszerek, kapcsolattartási eljárások vagy hibajavítások, az adatkezelővel kérjük felvenni a kapcsolatot.

14. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: +3613911400
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

15. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokgra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Utolsó frissítés:
2023. május 12. 16:42